Aiki-no-Gasshuku JikishinKageRyu Kenjutsu mit Sensei Kimiyoshi Suzuki

28.10.2021 bis 31.10.2021

 

Veranstaltungsort

Harkany / Ungarn